Eskiisi autor: Avaste Arhitektuuribüroo

Tihemetsa Rannahalli idee

SK Saarde Volletiim on huvitatud Teie arvamusest ja ettepanekutest rannahalli rajamiseks Pärnumaale, Saarde valda, Tihemetsa spordihoonesse.

Oleme esitanud Saarde Vallavalitsusele ettepaneku luua Tihemetsa Spordikompleksi spordisaali rannaliivaväljak. Peamine eesmärk on funktsionaalsuse lisamisega hoone külastatavuse suurendamine. Hetkel mängitakse kompleksis lauatennist, koroonat ja saalihokit.

Edaspidi lisanduksid rannavõrkpall, rannajalgpall, rannatennis, foot-volley, indiaca jms. Samuti ranna- ja firmapeod ning sünnipäevad. Täna on Eestis sarnaseid spordipaikasid kaks – Nõo Rannahall ning Teras Beach Tallinnas. Geograafiliselt ei tundu meie tegevus niivõrd konkureeriva kuivõrd soovina pakkuda ka pärnumaalastele võimalust aastaringselt rannaliival sportida.

Hetkel kaalumisel olev idee 

Suudame katta liivaga 35 x 21 m, millele saame edaspidi paigaldada 3 väljakut erinevate spordialade tarbeks või hädapärase rannajalgpalli väljaku. Saali kõrgus on ca 7 m. Soovime säilitada hoone ajaloolist 80-date aastate retrohõngu. Projekti teostamise käigus otsime lahendust lisaks olemasolevale tribüüniosale lisada kiiresti demonteeritav tribüün koos kõva põrandakattega. Seega saame kasutada saali jätkuvalt ka muude kultuurisündmuste tarvis. Projekti raames soovime uuendada riietusruumid, eraldada kompleksis asuva raamatukogu jt. juba kasutusel olevad ruumid klaasseinaga, paigaldada ventilatsiooniseade ning vahetada elekrtijuhtmestik koos valgustitega. 

Tänaseks on idee KOV-s leidnud enamasti heakskiidu. Koostame ülevaadet projekti maksumusest, kaardistame võimalikke kasutajad ja koostame tuluprognoosi. Sellega seoses soovime Teie arvamust antud idee osas.

Oleme tänulikud kui leiate mõne minuti vastata siin samal lehel meie küsimustikule. Samuti on oodatud igasugune tagaside.

Küsimustik

Jaga sõbraga!