jousaalSaali mõõdud on 18,117 x 7,155 m, kõrgus 3,522 m.

Jõusaali sisustas Machine Transport OÜ Kindle ja VasilNeoGym seadmetega.

Saalis on 14 erinevat pinki. Lisaks kardioseadmed: 4 veloergomeetrit, 2 sõudeergomeetrit  ja Skyerg (Consept2). Jõusaalis on tõstepõrand ja poksikott.

Neljal päeval nädalas on saalis juhendaja.

TREENINGUTE

AJAKAVA

Jaga sõbraga!